Urk is veilig, maar wel grote kans op aanrijding

Algemeen
Urk is de veiligste gemeente in de provincie Flevoland als het gaat om het aantal misdrijven. De kans dat je slachtoffer wordt in het verkeer is echter op Urk erg groot. Ondanks de controles en drempels is het aantal verkeersongevallen ook in 2003 alleen maar toegenomen.
Bijna zestien op de duizend inwoners werd in 2003 slachtoffer van een verkeersongeval. De Urker politiechef Roel de Graaf gaf in Commissie 1 aan dat hij eerlijk gezegd geen doorbraak verwacht in de verkeersonveiligheid op Urk. “We blijven controleren en waarschuwen ook niet meer als het gaat om het niet dragen van de autogordel of de helm. Het is meteen schrijven.” Volgens De Graaf gaat het gelukkig al wat beter als het gaat om het dragen van een helm. Burgemeester Schutte benadrukte in dit kader het goede werk van 3VO, die het verkeersgedrag toch bespreekbaar maakt aan de keukentafel en veel zaken los maakt. De jeugd wordt zo gewezen op hun onverantwoorde gedrag in het verkeer.

Misdrijven
Het aantal misdrijven ligt procentueel gezien op Urk vrij laag. In totaal 798 misdrijven en dat is 47,3 op de duizend inwoners per jaar. In Almere ligt dit bijvoorbeeld op 106 per duizend inwoners. Ook het oplossingspercentage ligt erg hoog op Urk. Een op de drie gevallen wordt opgelost, terwijl dit landelijk nog geen twee van de tien is.
In bijna zeventig procent van de misdrijven op Urk gaat het om jeugdige daders. Van drugscriminaliteit is volgens Roel de Graaf op Urk nog geen sprake. “De gebruikers kunnen het over het algemeen goed bekostigen. Toch zullen een aantal gebruikers in de toekomst echte junks worden als ze zo doorgaan en dan verwachten we toch meer drugscriminaliteit.”
Schutte merkte nog wel even op dat het aantal misdrijven op Urk relatief niet zo hoog is, maar dat de rechtbank het vorig jaar toch behoorlijk druk heeft gehad met Urk.

Strandje
Door intensieve surveillance is het vorige zomer relatief rustig gebleven rond het strandje. Maar volgens Politie Flevoland kunnen zij niet blijven doorgaan met zoveel personeelsinzet. Volgens districtschef Franken zal de gemeente ook zelf personeel moeten inzetten, bijvoorbeeld de havenmeester. De politici drongen er wel op aan om deze zomer meer controles uit te oefenen op de dijken, omdat het probleem zich lijkt te hebben verplaatst.