Het Urkerland
0

Nieuwe horecaplannen in de pijplijn

Terwijl Café De Wabu eind dit jaar haar deuren moet sluiten, staan andere horecaondernemers te trappelen om met nieuwe initiatieven te starten. Zo is er van meerdere kanten belangstelling om in het huidige Wabupand een nieuwe zaak te beginnen. Een andere ondernemer heeft plannen voor een grootschalig uitgaanscentrum elders op Urk.

De huur van de uitbater van De Wabu, Cees Netel, loopt eind dit jaar af. Frans Brouwer, eigenaar van het pand, zegde bijna twee jaar geleden de huur op. Netel is al langere tijd in gesprek over een vervangende locatie. Daarvoor heeft hij de voormalige schuur van Bouwbedrijf Oost, aan de Industrierondweg, in beeld als tijdelijke plek. Die schuur is nu eigendom van de gemeente.
De gemeente bemoeit zich actief met horeca, omdat door sluiting van De Wabu een vacuüm dreigt te ontstaan. Wethouder Ben Visser: ,,Het aantal vierkante meters horeca dreigt in verhouding tot de uitgaande jeugd onverantwoord laag te worden. Er ontstaat dan te grote druk op het Oude Dorp. Dat kan problemen met de openbare orde en veiligheid veroorzaken.”
 

‘Niet Cees Netel’

Voor de invulling van die tijdelijke locatie worden gesprekken gevoerd met een ondernemer. ,,En dat is niet Cees Netel”, zegt Visser. ,,Ik heb hem gezegd dat hij weinig kans heeft op een relatie met de gemeente als verhuurder en zijn onderneming als huurder. Dit heeft met name te maken met de financiële positie van zijn onderneming.”
Netel op zijn beurt benadrukt dat hij zich al geruime tijd geleden bij de gemeente heeft gemeld en dat toen gezegd is dat hij de eerste gegadigde is. Visser: ,,We hebben richting Netel geen toezeggingen of beloftes gedaan.”
De ondernemer waarmee de gemeente wél spreekt, heeft ook plannen voor een groot uitgaanscentrum op een permanente locatie.
 

Nederlandstalige artiesten

Cees Netel is al 35 jaar betrokken bij De Wabu, waarvan de laatste 24 jaar als zelfstandig ondernemer. Hij laat ondanks het standpunt van de gemeente onderzoek doen naar de locatie aan de Industrierondweg en heeft daarvoor ook diverse plannen. ,,Ik denk onder andere aan avonden met Nederlandstalige artiesten.”
Ondertussen droomt Netel van een permanente plek op een andere locatie: ,,Een plek zonder omwonenden, waar niemand last heeft van horeca. Op zo’n plek kan ik dan ook investeren. Bij een locatie waar je na enkele jaren weg moet, houd je veel meer de hand op de knip.”
Netel werkt samen met Jaap Oost, directeur van het bouwbedrijf dat in het verleden eigenaar was van de schuur. 
 

Hotelplannen van de baan

Het is trouwens nog maar de vraag of er een vacuüm zal ontstaan in het horeca-aanbod. Bij eigenaar Frans Brouwer hebben zich al diverse gegadigden gemeld om in het pand van De Wabu een nieuwe zaak te starten. Brouwer: ,,Ons eigen plan om een kleinschalig hotel te starten, is van de baan. Zonder subsidie was het financieel niet haalbaar. Ik bekijk nu de verschillende plannen en maak daaruit een keuze.”
Met de komst van een nieuwe horecazaak, zou de noodzaak van een tijdelijke locatie aan de Industrierondweg verdwenen zijn. Nieuws dat ongetwijfeld met gejuich zal worden begroet door omwonenden van de voormalige schuur van Bouwbedrijf Oost. De buren hebben voor woensdagavond een bijeenkomst belegd met een advocaat en aangekondigd zich sterk te zullen verzetten tegen ‘dit onzalige plan’.
De ondernemers die plannen hebben voor het pand van De Wabu en voor de vestiging van een nieuw uitgaanscentrum, willen in de krant nog niet het achterste van hun tong laten zien. Te prematuur. Teveel gevoeligheden. Wordt dus vervolgd.