Het Urkerland
0

‘Rijden op zondag onder voorwaarden geoorloofd’

Het gebruik maken van een vervoersmiddel op zondag blijft beschouwd worden als een ‘ontheiliging van Gods dag’, maar wordt door de kerkenraad van de Jachin Boazkerk onder voorwaarden wel toegestaan. Dat staat vermeld in het laatste kerkblad van de plaatselijke Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland.


Landelijk is het gebruik van auto of fiets om naar de kerk te gaan, gebruikelijk geworden. Ook binnen de Oud Gereformeerde Gemeenten. Al wordt er wel op toegezien dat kerkgangers niet uitwijken naar een andere plaats als hun eigen gemeente vacant is en er in een naburige gemeente wel een predikant staat.
Ondanks landelijke ontwikkelingen is op Urk in meerdere kerken ‘lopen naar de kerk’ nog steeds de norm. Toch staat dat gebruik door de groei van Urk onder druk. Terwijl het dorp aan de oostkant hard groeit, bevinden de meeste kerken zich nog steeds aan de rand van het Oude Dorp.

Groter

De kerkenraad heeft besloten om in bepaalde gevallen het gebruik van een vervoersmiddel voor eigen verantwoordelijkheid te laten: ,,De plaats onzer inwoning wordt steeds groter, wat inhoudt dat de loopafstand vooral met kinderen bezwaarlijk kan worden, met name als de weersomstandigheden ongunstig zijn.”

Censuur

Buiten kerktijd kan auto- of fietsrijden reden blijven tot censuur. De kerkenraad wijst erop dat in de Petrus Dathenusschool de mogelijkheid blijft bestaan om kerkdiensten mee te luisteren.
Twee gezinnen van buiten Urk, die op zondag al met de auto naar Urk kwamen om de diensten bij te wonen, mogen nu ook formeel lid worden.