Hulp en Steun vraagt gemeente hulp en steun

Algemeen
Omdat mensen in financiële nood steeds vaker aankloppen bij de stichting Hulp en Steun wordt bij de gemeente gevraagd om meer geld. Samen met de diaconieën van de plaatselijke kerken werd een brandbrief aan de gemeenteraad gestuurd.

Volgens coördinator Jacob Brouwer hebben de vijf vrijwilligers van Hulp en Steun het inmiddels zo druk dat ze aanvragen steeds vaker een tijdje laten liggen: ,,We hebben tegenwoordig een wachtlijst, puur door het gebrek aan mankracht. We zijn toe aan het in dienst nemen van een professionele kracht, maar daarvoor hebben we meer geld nodig dan wat we nu krijgen.”
Het aantal aanvragen bij Hulp en Steun vertoont sinds de start in 1998 een gestaag stijgende lijn. Brouwer schat dat nu jaarlijks vijftien nieuwe cliënten aankloppen bij de organisatie. ,,Als mensen in de schuldsanering terecht komen, gaat het om een traject van drie jaar. En er zijn mensen die ook daarna nog vragen of wij ze willen blijven begeleiden. Die weten dat het goed voor ze is als alles geregeld wordt.”
Het cliëntenbestand van Hulp en Steun telt momenteel 43 namen. Het merendeel daarvan is in de problemen gekomen door het afsluiten van leningen of het kopen op krediet bij postorderbedrijven. ,,Bijna altijd ligt de totale schuld boven de tienduizend euro”, zegt Brouwer. ,,En meestal gaat het om gezinnen. Jonge alleenstaanden kloppen hier ook wel eens aan en onze ervaring is dat die het erg moeilijk hebben als ze van een bepaald budget moeten gaan leven. Vaak zijn het mensen die door het werken in de vis gewend zijn geraakt aan het voorhanden hebben van veel geld.”
De stichting krijgt een vast bedrag per cliënt, als die is aangemeld voor de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Verder wordt ze ondersteund door de diaconieën van de kerken. Die brengen samen ook een bedrag bijeen voor het helpen van mensen die niet bij een kerk zijn aangesloten.
Ondanks de toegenomen druk waaronder Hulp en Steun moet werken, roept Brouwer op om toch vooral niet te lang te wachten met het zoeken van hulp: ,,De ervaring leert dat mensen meestal komen als het al bijna te laat is.” Via de website kunnen mensen met schulden zich eenvoudig aanmelden. Sinds kort is daar (www.hulpensteun.nl)een aanvraagformulier te vinden.