Disclaimer

Algemeen

De redactie van heturkerland.nl wordt verzorgd door de journalisten van Nieuwsblad Het Urkerland in samenwerking met een aantal correspondenten. Heturkerland.nl wil een platform zijn voor het actueel lokaal nieuws in combinatie met achtergrondinformatie en mededelingen van uiteenlopende organisaties uit de Urker samenleving.

Hoewel bij de samenstelling van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor eventuele fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan. De redactie en samensteller van heturkerland.nl zijn dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten, die worden ondernomen op basis van mededelingen op deze site.

Niets van deze site mag worden overgenomen, dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Reacties op artikelen van heturkerland.nl zijn en blijven het eigendom van degene die de reactie geplaatst heeft. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de reacties en kunnen dus niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voortvloeiende uit deze reacties.