Ben Visser voorgedragen als burgemeester Scherpenzeel

Algemeen
Wethouder Ben Visser (31) is afgelopen maandagavond voorgedragen voor de burgemeesterspost in het Gelderse Scherpenzeel. Nadat het Koninklijk Besluit is genomen, wordt Visser op 26 september als burgemeester beëdigd. Tot die tijd blijft hij werkzaam als wethouder van economie, visserij, toerisme en cultuur. Wie die post na Vissers’ vertrek gaat invullen, maakt de ChristenUnie waarschijnlijk binnenkort bekend.
 
Ben Visser volgt in Scherpenzeel mevrouw Hans Colijn-de Raat op. Zij treedt op 16 september af. Visser solliciteerde in maart naar de vacaturepost en was toen één van de 46 sollicitanten. Over de keuze voor Ben Visser schrijft de Scherpenzeelse gemeenteraad: ,,De heer Visser is een energieke, daadkrachtige en oplossingsgerichte bestuurder, die de beschikking heeft over een goede dosis humor. Wij kiezen hiermee voor daadkracht, dynamiek en vernieuwing. Daarnaast is hij een hartelijk en zeer toegankelijk persoon.’’ Ben Visser zelf is blij met de voordracht: ,,Toen maandag de telefoon ging en ik hoorde dat de keuze op mij was gevallen, was ik in eerste instantie alleen verbluft. Maar ik heb van harte ja gezegd. Wij, mijn gezin en ik, gaan een bijzondere en spannende periode in.’’

Wethouderspost

Nadat het bericht maandagavond laat bekend werd, barstte het op de sociale media los. Felicitaties waren er van alle kanten, maar ook de vraag: ‘wat gebeurt er met de wethouderspost’, werd veel gesteld. Albert Woord (CU): ,,Natuurlijk hebben wij onze gedachten daar al wel over, maar we willen het er eigenlijk nog niet over hebben. Het is tijd voor feest. We willen de schijnwerpers niet nu al op een opvolger richten. De komende weken komt daar duidelijkheid over. Wat ons betreft komt er in de periode tot de verkiezingen in 2014 wel een wethouder vanuit onze partij te zitten. Hoewel de post bij de twee andere wethouders praktisch gezien in goede handen zou zijn, wil de ChristenUnie vertegenwoordigd blijven in het college.’’


In recordtempo van wethouder tot burgemeester


Tussen acht en elf uur zouden ze bellen, hadden ze gezegd. Op van de zenuwen stond Ben Visser maandagavond zijn tuintje te besproeien. Een telefoontje van de voorzitter van de vertrouwenscommissie van de Scherpenzeelse gemeenteraad bracht het verlossende antwoord: ‘U wordt voorgedragen als onze burgemeester. Als u daarmee instemt, tenminste’. ,,Na een paar seconden totaal verbluft te zijn geweest, kon ik met een volmondig ‘ja, van harte’ daarop antwoorden’’, vertelt Ben Visser.

In maart solliciteerde hij op de burgemeesterspost in het Gelderse Scherpenzeel. Een ideaalplaatje: een kleine (overwegend) christelijke gemeente, een prachtige omgeving en een ambstwoning. Toch kostte het Ben Visser en zijn echtgenote Albertje menige hoofdbrekens voordat de brief echt de deur uit ging. ,,In mijn eerste twee jaar als wethouder en locoburgemeester kreeg ik van Jaap Kroon heel veel ruimte om te proeven aan het ambt van burgemeester. Toen Kroon afscheid nam, zeiden veel mensen grappend: ‘is dat niet wat voor jou?’. Dat zette me wel aan het denken, maar meer zo van ‘als ik later groot ben’.’’
Dat moment kwam verrassend snel. ,,Ook voor ons. Toen ik hoorde dat er 46 sollicitanten op die post waren, had ik nooit gedroomd daar als nummer één uit te komen.’’ De sollicitantengroep werd uitgedund naar twintig. De commissie liet weten te hopen op een jonge, startende burgemeester. ,,Dat vond ik heel bijzonder om te horen. Een gesprek met de Commissaris van de Koning van Gelderland, Clemens Cornielje, volgde. Hij zei na afloop: ‘in u zie ik een burgemeester’. Dat die man dat zei, was voor mij de bevestiging dat ik op het goede spoor was en niet met mijn hoofd in de wolken liep.’’

Een paar weken later lag er een brief van de provincie op de mat met de uitnodiging voor een ‘geheime ontmoeting’ in de bossen. ,,Ik zat bij de laatste zeven en kon het wel uitroepen. Probleem was dat niemand het mocht weten. De familie niet, mijn collega’s niet, mijn vrienden niet.’’ Tijdens de twee gesprekken met de vertrouwenscommissie werd Visser ‘doorgezaagd’. ,,Moet je je voorstellen: negen man voor je in tribunaalopstelling, die alles van je willen weten. Het was best heftig. Gelukkig ging het goed.’’

Dubbel gevoel

De voordracht van de Scherpenzeelse gemeenteraad wordt voorgelegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en daarna komt er, naar alle waarschijnlijkheid, een Koninklijk Besluit. Afscheid nemen van Urk nadert. ,,Een dubbel gevoel geeft dat. Enerzijds gaan we natuurlijk familie en vrienden erg missen. Maar Albertje en ik hebben deze keuze bewust nu gemaakt. Ook omdat onze kinderen, Jelle is drie en Marinus één jaar, nu nog niet zo gebonden zijn aan vrienden of school. Anderzijds doet het pijn, omdat het zo goed gaat in de coalitie en in de gemeenteraad. We liggen mooi op koers, echte splijtzwammen zijn niet aan de orde. Ik besef dat ik veel achter laat. Tegelijkertijd heb ik heel veel te danken aan de gemeente Urk en aan de plaatselijke ChristenUnie. De rondjes die ik met Albert Woord, op moeilijke momenten, door het dorp reed, zijn voor mij onbetaalbaar.’’

Dankbaar

Pijndossiers als het haventerrein en werf Metz zijn tijdens Vissers collegeperiode opgeruimd. Daar is Visser best een beetje trots op. ,,Ook is er drie miljoen euro aan visserijsubsidies binnengehaald. Maar belangrijk is, dat dat is bereikt met goede samenwerking. Die samenwerking en een stabiele coalitie is in het belang van Urk en dat we dat hebben bereikt maakt me trots. Ik ben vooral dankbaar dat ik het mag doen. Zo’n mooie baan en op zo’n jonge leeftijd zoveel vertrouwen krijgen is enorm bijzonder. Zonder zweverig te worden, voelen wij ons daarin echt geleid door de Heere.’’ En afscheid nemen van de visserijsector? ,,Ja, dat gaat zeer doen. Maar ik vind het agrarische bedrijfsleven rond Scherpenzeel dan wel weer heel interessant. Het heeft veel raakvlakken met de visserij, wie weet wat ik daar nog van opsteek. Bovendien: mijn ene opa was dan wel een visser, mijn andere opa was boer.’’


Reacties

De PO Urk en VisNed

Geert Meun: ,,Allereerst feliciteren PO Urk en de Coöperatie Kottervisserij Nederland (VisNed) Ben Visser en zijn gezin van harte met deze bijzondere benoeming en mooie nieuwe uitdaging. En wij wensen hem natuurlijk veel zegen toe. Aan de andere kant vinden wij het uitermate jammer voor de Urker (visserij)gemeenschap dat hij binnenkort vertrekt. We kenden hem natuurlijk al, maar sinds hij drie jaar geleden wethouder werd is het contact geïntensiveerd; in officiële vergaderingen maar ook bilateraal. Hij kwam regelmatig bij ons binnen en de lijntjes waren kort en dat kan niet van elke wethouder, die visserij in zijn portefeuille had, gezegd worden. Wij herinneren ons één van de eerste bijeenkomsten waarin wethouder Ben het credo huldigde: ‘ik wil alleen positieve verhalen en beelden horen van en over de visserijsector’. En dat werkte zeer aanstekelijk en enthousiasmerend. Ook was hij de animator voor de Task Force, die de afgelopen jaren probeert de stijgende aanvoer meer op de markt af te stemmen. Het is heel spijtig dat vaak tegengestelde (verwerkers en aanvoerders) en individuele belangen, maar ook mededingingsbepalingen deze opzet bemoeilijken. Ook zag Ben Visser het belang in van de innovatieslag, die de vloot moet maken en wist dat op de juiste waarde te schatten. Hij stelde tien kottereigenaren elk 100.000 euro in het vooruitzicht als zij de stap richting puls konden realiseren. Jammer genoeg werd hij van hogerhand teruggefloten, omdat het aangemerkt werd als directe overheidssteun en de Brusselse regels hielden dat tegen. Wat ik zeker ook op het conto van Ben Visser wil schrijven is de aanzienlijk verbeterde relatie met en opstelling van de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie. Tot voor enkele jaren geleden was die bepaald moeizaam te noemen, vaak hing de partij de groene kant uit met soms onbegrijpelijke standpunten. Maar de laatste paar jaar is ook Arie Slob een warme pleitbezorger voor de visserijsector en ik ben ervan overtuigd dat Ben dat bewerkstelligd heeft met misschien wel eens een ram op tafel. Toen wij Ben afgelopen dinsdag feliciteerden gaf hij aan dat hij hoopte na het inwerkjaar wat ruimte te vinden om nog wat voor de visserij te kunnen doen. Indien zich de gelegenheid voordoet maken we daar graag gebruik van.’’

De ChristenUnie

Albert Woord: ,,Enerzijds zijn we supertrots. Onze wethouder, onze Ben die burgemeester wordt. Het is uniek voor Urk en voor de partij. We zijn er superblij mee en zijn ervan overtuigd dat hij het goed gaat doen. Aan de andere kant is het jammer dat wij onze wethouder kwijtraken. Hij was zeker een belofte voor de ChristenUnie. Het was een verrassing na de verkiezingen in 2010 en hij deed het bijzonder goed op zijn post. Dat we hem zo snel kwijt zouden raken, daar hadden we niet op gerekend. Ook op persoonlijk vlak zal ik hem erg missen. We hadden een fijne relatie. Treffend vond ik de beschrijving van de Scherpenzeelse gemeenteraad over de aanstaande burgemeester. Knap dat ze Ben’s kwaliteiten zo mooi konden samenvatten.’’

De collega’s

Wethouder Geert Post: ,,Maandagavond ontving ik een mailtje met het nieuws en het verraste mij compleet. Hij had wel eens gezegd dat hij dat in de toekomst graag zou willen, maar ik had niet gedacht dat het op zo’n korte termijn zou zijn. Maar ik denk zeker dat hij een college en gemeenteraad kan leiden, daar heeft hij de kwaliteiten wel voor. Wat ik ervan heb gezien komt hij in een leuk, klein team terecht.’’
Wethouder Gerrit Post: ,,In een woord supergeweldig! Voor hem dan, want ik vind het wel jammer dat wij afscheid moeten nemen. Ik zal hem als collega missen. Ben gaat het hartstikke goed doen: hij is een bestuurder in hart en nieren en ik gun het hem enorm.’’

De ouders

Jelle en Tiny Visser: ,,Onze Ben zorgt altijd voor verrassingen. Waar wij nog het meest aan moeten wennen is dat hij, Albertje en de kleinkinderen van Urk af gaan. Daar kunnen wij ons nog niet zoveel bij voorstellen, maar ook dat gaat vast wel wennen. Bovendien gaat het niet om ons, maar om de toekomst van Ben en zijn gezin. We zijn ervan overtuigd dat hij dit ambt aankan. Dat horen we ook wel van mensen die dat kunnen weten. Bovendien is het geen prestatie, maar gratie. Een ambt door God aangewezen.’’


Loopbaan

-Van 2002 tot 2007 studie International business & languages aan Hogeschool Windesheim in Zwolle.
-Tijdens studie begonnen als zelfstandig consultant bij Visser Consultancy, Visser Con bv. Consultancy gericht op strategie, communicatie, bedrijfskunde, lobby, sales en pr.
-Aansluitend aan studie salesmanager en medeoprichter in Ekofish Group bv, vooral gericht op de ontwikkeling en introductie van een nieuw internationaal duurzaam marktconcept in de Noordzeevisserij.
-Vanaf 2005 steunfractielid bij ChristenUnie Urk, vanaf 2006 commissielid, vanaf 2007 raadslid en vanaf 2010 wethouder op het gebied van economie, visserij, havenbedrijf, toerisme, cultuur en ict.

Scherpenzeel

Scherpenzeel is een dorp en gemeente in de Gelderse Vallei met 9.430 inwoners, waarvan ca. 6000 stemgerechtigd. De gemeente Scherpenzeel omvat het gelijknamige dorp met de buurtschappen Ruwinkel en De Haar en een deel van de buurtschap Moorst. Scherpenzeel ligt in de Biblebelt, en een groot deel van de inwoners is christelijk. De gemeenteraad wordt vertegenwoordigd door het CDA (2), VVD (2), CU (1), Democraten Scherpenzeel (1) en SGP (3). Het college bestaat uit twee wethouders en de burgemeester.

Rode lantaarn

Na de beëdiging van burgemeester Ben Visser in september, kan burgemeester Pieter Verhoeve van Oudewater de rode lantaarn naar Scherpenzeel brengen. Met zijn 31 jaar is Visser dan namelijk de jongste burgemeester van Nederland. Verhoeve is drie maanden ouder. Visser: ,,Ik heb hem eens opgezocht en een praatje gemaakt. Dat werd een inspirerend gesprek. Volgens mij is leeftijd niet zo belangrijk. Bovendien: als leeftijd al een probleem zou zijn, dan gaat dat vanzelf over.’’