Hoge rietstand in de singel aan de Nagel.
Hoge rietstand in de singel aan de Nagel.

Door het riet de singel niet meer zien…

Algemeen
‘Poerliefhebbers’ liepen er deze zomer nog wel eens tegenaan: woon je vlakbij een mooi singeltje, kun je geen plekje vinden om je hengel in het water te gooien. Navraag leert dat Waterschap Zuiderzeeland, dat de maaiwerkzaamheden in opdracht van de gemeente uitvoert, in principe één keer per jaar maait.

,,Maar het liefst eigenlijk nog één keer per twee jaar’’, laat een woordvoerder van Waterschap Zuiderzeeland weten. ,,Dat is namelijk beter voor de kwantiteit en kwaliteit van het water en de flora en fauna’’, legt ze uit. Vaker maaien doet de instantie pas als de gemeente daartoe opdracht geeft én als het strookt met de regels in de flora- en fauna-wet. ,,Bovendien is het riet voor de zomer al gemaaid, dus eigenlijk zouden we dat dit jaar niet meer doen.’’

De woordvoerder van de gemeente vertelt op haar beurt dat er waarschijnlijk nog een knip- en scheerbeurt volgt in september. ,,Tenminste, daar waar dat echt nodig is. Naast dat de waterkwaliteit van de singels door het riet en andere plantjes verbetert door de reinigende werking, bouwt het  meteen ook wat veiligheid in. Kinderen kunnen namelijk zo ook niet direct bij het water komen.’’ Volgens de gemeente heeft het Waterschap in weldegelijk ook een bepaalde verantwoording in het verhaal, maar houdt de gemeente de vinger aan de pols.