Afbeelding
Foto:

Dringende oproep van Urk richting Den Haag

Algemeen

Het college van B en W heeft besloten om een dringende oproep te sturen naar minister-president Mark Rutte. ,,In deze brief geven we aan dat de situatie ‘oneerlijk en onhoudbaar’ is voor de ondernemers op Urk’’, laat wethouder Nathanaël Middelkoop weten. ,,Zowel het college als de gemeenteraad vrezen voor de effecten van zowel de korte als de langetermijngevolgen van de steeds minder goed uitvoerbare coronamaatregelen.’’

Urk staat niet hierin niet alleen: steeds meer gemeenten luiden in Den Haag de noodklok. ,,Wij steunen onze ondernemers uiteraard graag, maar als overheidsorganisatie zullen wij ons ook moeten houden aan de landelijke maatregelen. Een situatie die steeds lastiger wordt in de praktijk en zorgt voor steeds meer tweespalt in de samenleving. Als daar ook nog een 2G-regel bovenop zou komen, dan vrezen we voor nog meer onnodige polarisatie binnen de samenleving. Een situatie die zeer ongewenst is en wat ons betreft voorkomen moet worden’’, laat het college weten. Wat betreft een mogelijke 2G-regel is het gemeentebestuur stellig richting Den Haag: ,,Wij zijn hier op tegen. Mochten die plannen doorgang vinden, dan kunnen we u nu al melden dat die voorliggende plannen onuitvoerbaar zijn voor de gemeente Urk. De keuzevrijheid van het individu moet altijd gerespecteerd worden.’’ De gemeenteraad onderschrijft dit unaniem en heeft hier recent nog een motie over aangenomen. ,,We hopen dat met het uitbrengen van deze noodkreet het nieuwe kabinet komt met een alternatief, mocht de 2G-regel ingevoerd worden.’’