Afbeelding

Werk aan de Singel

Algemeen

Het duurt even, maar dan heb je ook wat. In dit geval: veel meer parkeerruimte (een plus van 84 plaatsen) en straks een verkeersvriendelijker Singel. In de grote klus om deze doorgaande en veelgebruikte weg aan te pakken, is gestart met het herindelen van de parkeerruimte rond het gemeentehuis en aan de Damlaan. Dat begint inmiddels, zoals vanuit de lucht te zien is, al aardig op te schieten. Daarna wordt gestart met het aanpakken van de verkeersader. De kruising van de Singel met de Damlaan wordt veranderd naar een bajonetaansluiting (twee t-splitsingen vlakbij elkaar) en het gebied tussen het gemeentehuis en het water wordt heringericht naar een meer parkachtige omgeving. Ook wordt de rotonde Almerelaan en de kruising met de sportboulevard (park Noorderzand) aangepakt en de hele weg geasfalteerd. De werkzaamheden duren, als alles volgens planning verloopt, tot 10 juni.