Afbeelding

GGD: Urker kinderen zijn het gelukkigst

Algemeen

Uit onderzoek, dat is uitgevoerd door de GGD, blijkt dat middelbare scholieren zich over het algemeen minder gelukkig voelen dan voor de coronacrisis. Flevoland scoort daarin met 71 procent het laagste van alle provincies, máár Urk is daarin een uitzondering. Van de ondervraagde Urker leerlingen geeft 83 procent aan zich (zeer) gelukkig te voelen; het gemiddelde in Nederland ligt op 77 procent.

,,Gebeurtenissen tijdens de coronaperiode, zoals quarantaine, coronabesmetting en ziekte of overlijden van een naaste, kunnen grote invloed hebben op het welzijn van jongeren. Eén op de vijf leerlingen gaf aan nog last te hebben van dit soort gebeurtenissen. Ook gaf bijna de helft van de leerlingen aan zich (zeer) vaak gestrest te voelen’’, laat de GGD weten. In Flevoland had bijna de helft van de leerlingen in 2021 stress door één of meerdere factoren (47 procent). Dit percentage is hoger dan in Nederland (44 procent). Van de Flevolandse leerlingen die te maken hebben met stress, ervaart 55 procent een negatieve invloed op de gezondheid. Stress komt vaker voor bij meisjes dan bij jongens en komt het meeste voor bij vwo-leerlingen. Daarnaast gaf bijna een kwart van de tweede- en vierdeklassers in Flevoland aan suïcidegedachten te hebben gehad: 19 procent ‘een enkele keer’ of ‘af en toe’ en 5 procent ‘vaak’ of ‘heel vaak’. De cijfers komen uit de landelijke Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021, een onderzoek dat in het najaar van 2021 heeft plaatsgevonden in klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs. Dit onderzoek is uitgevoerd door de 25 GGD’en in samenwerking met het Netwerk GOR. ,,De resultaten ervan geven aanleiding tot aandacht voor mentale gezondheid en passende maatregelen.’’