Afbeelding

Woonwensen in kaart brengen via enquête

Algemeen

Provincie Flevoland wil ruimte bieden om te bouwen en om de woonwensen van mensen te realiseren. ,,Daar hoort ook een modern aanbod in levensloopbestendig wonen, welzijn en zorg bij.’’ Om de wensen in kaart te brengen wordt, ook op Urk, een enquête uitgezet.

Met het onderzoek Verkenning Wonen met Zorg in Flevoland 2020-2040 kreeg de provincie in 2021 een beeld van de vraag, het aanbod en het tekort van woonzorgwoningen. ,,Nu de aantallen bekend zijn, start er een aanvullend onderzoek naar de woonwensen om meer duidelijkheid te krijgen over hoe de woningen, buurten en zorg er in de toekomst uit moeten zien.’’ Companen voert het onderzoek uit en is inmiddels gestart. De uitkomst wordt eind 2022 verwacht.