Afbeelding

Jubileumweekend van scouting

Algemeen

Scouting Jampeldekamp heeft onlangs een jubileumweekend beleefd om nooit te vergeten. Vanwege het 100-jarig bestaan van scouting Leger des Heils, waarvan Jampeldekamp de Urker afdeling is, werd er afgereisd naar Lunteren. Na de opening en een korte toespraak van de voorzitter begonnen de spelletjes, waar de welpen en scouts fanatiek aan meededen. Dit leverde voor zowel de welpen als de scouts de Takkuhpla(n)k op. Na de gezamenlijke lunch was er expeditie 100. Jampeldekamp streed tegen de andere ploegen voor goud, maar dat ging naar Zwolle. Hierna was er een barbecue en ‘s avonds was er een kampvuur, waarbij er werd gezongen en een kampvuurverhaal werd verteld. Zondagochtend was er een overdenking voor de welpen en de scouts, die goed aansloot bij hun belevingswereld.