Afbeelding

Herstelplan jeugdzorg van Triade Vitree in de maak

Algemeen

De regionale jeugdzorgaanbieder Triade Vitree, bevindt zich in een slechte financiële situatie. Dat heeft het college van b en w laten weten aan de gemeenteraad. In de brief staat wat er moet gebeuren om ‘de continuïteit van jeugdzorg in de regio te borgen’. Een herstelplan wordt komend najaar voorgelegd aan de gemeenteraad.

Triade Vitree trok in oktober vorig jaar aan de bel bij de zes Flevolandse gemeenten, omdat de organisatie zich zorgen maakte om de financiële positie. ,,Triade Vitree is een belangrijke partner in het zorglandschap voor jeugd in Flevoland. In november 2021 hebben wij bestuurlijk een gesprek gevoerd met Triade Vitree en hebben de regiogemeenten samen met Triade Vitree vervolgstappen gezet om een scherper beeld te krijgen van de situatie en een route te bepalen om de continuïteit van jeugdzorg voor jongeren in de regio veilig te stellen voor de toekomst’’, laat het college weten. 

Daaruit kwam naar voren dat er nog geen acute problemen werden verwacht en de continuïteit van de jeugdhulp momenteel nog niet onder druk staat. Wel werd besloten om een onderzoek te doen naar de oorzaak van de financiële problemen. Dat leverde een rapport op. ,,Dat rapport vormt de basis voor de uitwerking van een herstelplan. De bevindingen beperken zich niet alleen tot Triade Vitree maar gaan ook in op de regionale samenwerking en de rol van de gemeenten.’’ Niet alleen zijn verbeteringen bij de organisatie nodig, ook moet er regionaal beter worden samengewerkt.