Vanuit de lucht is goed te zien hoe het parkeerterrein is opgeknapt.
Vanuit de lucht is goed te zien hoe het parkeerterrein is opgeknapt.

Laatste hand aan nieuw parkeerterrein

Algemeen

De werkzaamheden aan de vernieuwde parkeerterreinen aan de Singel zijn zo goed als klaar. De laatste puntjes worden nog op de i gezet. Volgend jaar wil de gemeente verder werken aan de herinrichting van de Singel, Noorderzand en Damlaan. 

Het plein tussen de Begrafenisvereniging D.E.L. en de Jachin Boazkerk is grondig aangepakt. Ook het terrein tussen het gemeentehuis en de bibliotheek kreeg al een opknapbeurt, evenals de parkeerplaatsen aan de Damlaan. In totaal zijn er hiermee 84 extra parkeerplaatsen gerealiseerd. ,,Er worden nog drie lichtmasten geplaatst op het plein bij het gemeentehuis. Ook wordt de ingang van het gemeentehuis na de vakantie afgemaakt’’, aldus een woordvoerder van de gemeente.

De verdere herinrichting van de Singel laat nog even op zich wachten. De gemeente is bezig met de voorbereiding van de bestemmingsplanprocedures en vergunningen. ,,Het werk wordt dan in 2023 en 2024 uitgevoerd.’’ De kruising van de Singel met de Damlaan wordt veranderd naar een bajonetaansluiting (twee t-splitsingen vlakbij elkaar) en het gebied wordt heringericht naar een meer parkachtige omgeving. Ook wordt de rotonde Almerelaan en de kruising met de sportboulevard (park Noorderzand) aangepakt en de hele weg geasfalteerd.

Als alles volgens planning verloopt ziet het gebied er in 2024 zo uit.