Afbeelding

Waterschap maait riet aan de singels

Algemeen

Het is voor de bewoners van het Wagenpad, de Lacon, de Munnikplaat en de Trintel een opluchting, nu het Waterschap Zuiderzeeland is begonnen met het maaien van het riet. De bezorgde bewoners hadden eerder al aan de bel getrokken, omdat ze veel beperkingen ondervonden door het riet. Zo kon er amper ontspanning gezocht worden met een vishengel en werd het uitzicht belemmerd. De meeste zorgen waren er echter over de veiligheid van de kinderen, zeker nu het schoolvakantie is. De muur van riet, die metershoog was, kon kortom voor gevaarlijke situaties zorgen. Waterschap Zuiderzeeland liet weten dat het talud normaal gesproken één keer per twee jaar wordt gemaaid: het ene jaar de ene kant, het andere jaar de andere kant. Dit maaien vindt plaats in het najaar, namelijk in oktober en november. Het Waterschap hoorde van deze situatie, beloofde op zeer korte termijn te komen maaien en hield dus woord.