Waardering voor mantelzorgers

Algemeen

Om mantelzorgers een blijk van waardering én een steun in de rug te geven, is er jaarlijks de Dag van de Mantelzorg. Op 10 november zorgt Caritas Urk dat de mantelzorgers de erkenning en waardering ontvangen die ze verdienen. Mantelzorgers kunnen zichzelf aanmelden, maar ook de zorgvrager of de omgeving kan dit doen. Dit kan via 683346 of annerie@caritasurk.nl, onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer van de mantelzorger. Ook jonge mantelzorgers (6 tot 18 jaar) kunnen aangemeld worden, onder vermelding van de leeftijd. Aanmelden kan tot 15 oktober, meer info op caritasurk.nl.