Eerste stap naar de bouw van brede school

Algemeen

 Wethouder Nathanaël Middelkoop en Ewoud van der Sluis (directeur Hevo) zetten vorige week met de overeenkomst Risicodragend Projectmanagement de eerste stap richting de bouw van de brede school in de Zeeheldenwijk. Ook Johan de Jong (Schoolvereniging Rehoboth), Aart Reussing (Zonnebloemschool) en Janneke Loot en Annette Woord (Peuterspeelzaal) waren aanwezig. Deze partijen gaan in de brede school onderwijs aanbieden in de leeftijd 0-12 jaar voor regulier basisonderwijs tot en met speciaal onderwijs en kinderopvang. Om het financiële risico voor de bouw van de brede school voor de gemeente tot een minimum te beperken is besloten om dit met een overeenkomt Risicodragend Projectmanagement (RPM) bij Hevo neer te leggen.