De Almanak van het BPV werd overhandigd. Tweede van links staat wethouder Nathanaël Middelkoop naast (met Almanak) minister Adema.
De Almanak van het BPV werd overhandigd. Tweede van links staat wethouder Nathanaël Middelkoop naast (met Almanak) minister Adema.

Overleg over visserij met minister

Algemeen

Een delegatie van het Bestuurlijk Platform Visserij (BPV), waarin onder andere wethouder Nathanaël Middelkoop zitting heeft, heeft een eerste kennismakingsgesprek gehad met minister Piet Adema, van Landbouw Natuur en Visserij. 

Tijdens het gesprek werd een heel aantal actuele knelpunten voorgelegd, zoals de vergunningsproblematiek in de garnalensector en de brandstofcompensatie. Wethouder Nathanaël Middelkoop, vicevoorzitter van het BPV, vertelt: ,,We hadden het gesprek met een minister die goed weet waar de pijn zit en een open oor had voor onze argumenten. Tegelijk maakte hij duidelijk dat eenvoudige oplossingen niet voorhanden zijn, maar hij zoekt wel degelijk nog naar die oplossingen.’’ Ook ging het vorige week vooral over het samen de schouders zetten onder een toekomstbestendige en duurzame visserijsector. ,,De saneringsregeling die net gesloten is slaat een gat in de vloot en heeft betekenis voor de vissers, maar ook voor de hele keten die ermee verbonden is, en voor de visserijgemeenschappen.’’

BPV-voorzitter Jo-Annes de Bat (gedeputeerde van de provincie Zeeland): ,,Het blijft moeilijk te zien dat de sanering zo’n grote impact heeft. Juist omdat voedselzekerheid de komende jaren echt een thema gaat worden. Des te belangrijker is het dat voor degene die overblijven een perspectief wordt geschetst dat houvast biedt voor de komende 10 à 20 jaar. Alleen dan zal er ruimte komen voor innovaties en investeringen.’’ Het BPV is het platform voor provinciale en gemeentelijke bestuurders dat de sociaal economische belangen van de visserijgemeenschappen behartigt.