Afbeelding

Zorgen over visserij na actie van natuurclubs

Algemeen

Het Bestuurlijk Platform Visserij (BPV) maakt zich ernstige zorgen over twee recente handhavingsverzoeken van 15 (natuur-)organisaties.

Het BPV bestaat uit zes provincies en 17 gemeenten, waaronder Urk. Ze roepen op tot overleg nu de sector een extra bedreiging kent door de twee verzoeken. Het gaat om natuurcompensatie voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte én om een handhavingsverzoek tregen garnalenvissers, wiens stikstofuitstoot mogelijk van negatieve invloed zou zijn.

In de oproep van het BPV wordt erop gewezen dat goed wetenschappelijk onderzoek ontbreekt. Het verzoek is een onderzoekscommissie in te stellen, omdat het verdwijnen van de garnalenvisserij vergaande gevolgen zou hebben.