Alle leerlingen vierden het feestje mee.
Alle leerlingen vierden het feestje mee.

Feest op Harmpje Visserschool: tien jaar mediumsetting

Algemeen

Een unieke en hechte samenwerking van tien jaar tussen de Harmpje Visserschool en Koninklijke Kentalis. Afgelopen woensdag werd er bij dit feit stilgestaan met een zangworkshop voor de leerlingen, en ‘s middags kwam hoogleraar Constance Vissers vertellen over neuropsychologische perspectieven op een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en ging hoogleraar Elise de Bree met ervaringsdeskundigen in gesprek over ‘de kracht van de mediumsetting’.

Lees het hele artikel in Het Urkerland van 22 mei.

Zangpedagoog Floor Anne van Vliet gaf zangworkshops aan de leerlingen. Tevens was er een opdracht die het hebben van een TOS nabootste.
Rondetafelgesprek o.l.v. Aaltine Hoekstra waar ouders, leerkrachten en ondersteuners de dialoog aangingen over ‘de kracht van de mediumsetting’.
Lezing door Constance Vissers, bijzonder hoogleraar neuropsychologie en TOS.