Afbeelding
Foto: R.Brouwer - GBU

Algemene ledenvergadering Draagt Elkanders Lasten aanstaande donderdag

Algemeen

Draagt Elkanders Lasten houdt de jaarlijkse ledenvergadering donderdag 23 november om 19.30 uur in de grote zaal van het rouwcentrum. Het financiële verslag van de vereniging en de BV ligt voor leden van Draagt Elkanders Lasten ter inzage in het kantoor van het rouwcentrum. De vergaderstukken kunnen hier in de week voorafgaand aan de ledenvergadering worden afgehaald. De agenda voor 23 november is als volgt: 1. Opening door de voorzitter. 2. Mededelingen/vaststellen agenda. 3. Verslag Algemene Ledenvergadering 2022. 4. Jaaroverzicht secretaris 2022. 5. Financieel verslag 2022. 6. Voorstel nieuwe verzekering/lidmaatschap. 7. Afscheid bestuursleden. 8. Rondvraag. 9. Sluiting.