Afbeelding

Vermiste kotter gevonden

Algemeen

De voormalige UK 12, die op weg naar de nieuwe eigenaars in Congo, verdwenen was, is teruggevonden in de Golf van Guinee. De marine van Nigeria trof het scheepje daar stuurloos aan. Onderweg vanaf Gambia kwamen Peter van der Molen uit Zoutkamp (links op de foto) en Corrie Zeilmaker zonder brandstof te zitten. Ze bleken minder gebunkerd te hebben dan gedacht. Bovendien stond er een dikke bries en leek het alsof er touwwerk in de schroef zat. Voordat de kotter verder vaart gaat een duiker de schroef controleren en moet met de nieuwe eigenaars overlegd worden over de gemaakte extra kosten.