Afbeelding

Geld voor nieuw systeem aan boord IJsselmeerkotters

Algemeen

IJsselmeervissers krijgen een nieuw systeem aan boord voor het bijhouden van gegevens over de visserij. Tot nog toe moeten die data handmatig bijgehouden en doorgegeven worden. Vissers zijn vanuit de diverse vergunningen verplicht om de gegevens aan te leveren.

Om het nieuwe systeem van de grond te krijgen, is een subsidie van 277.245 euro beschikbaar gesteld. Onlangs kwam gedeputeerde Jan Klopman (BBB) van de provincie Flevoland daarvoor langs bij de Nederlandse Vissersbond op Urk.

Op kotters worden sensoren geplaatst die de gegevens direct naar de wal sturen. De provincie meldt dat de data gebruikt worden voor afstemming met de markt en om te voorkomen dat visbestanden te zwaar belast worden. Het geld dat nu beschikbaar komt, is afkomstig uit een nog veel grotere pot, Actieplan toekomstbestendig visserijbeheer IJsselmeergebied. Daarin zit 9,2 miljoen euro, afkomstig van de rijksoverheid en diverse provincies.