Veel groen en wandelmogelijkheden bij het nieuwe complex. Beeld: SACON Architecten.
Veel groen en wandelmogelijkheden bij het nieuwe complex. Beeld: SACON Architecten.

Hoogste punt woon-zorgcomplex Het Erf gevierd

Algemeen

Buurthuis De Rots zat dinsdagmiddag gezellig vol met betrokkenen bij het grote woonzorgproject Het Erf. De eerste paal van het complex in de Zeeheldenwijk werd negen maanden terug geslagen. Inmiddels wordt volop gebouwd en is het hoogste punt van de bouw bereikt. Tijdens de bijeenkomst werd deze bijzondere mijlpaal gevierd en de huidige stand van zaken besproken.

Hilda ten Napel (manager Zorggroep Oude en Nieuwe Land) en Ellen Buurstra (manager Philadelphia Zorg) heetten de enthousiaste groep welkom. ,,Vanmiddag staan we samen stil bij wat is bereikt en wat er nog gedaan moet worden. In ieder geval is het hoogste punt bereikt, en daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee.” Vooral de aanloop naar het project had flink wat voeten in de aarde, maar de bouw zelf verloopt, sinds de start in april 2023, tot nu toe voorspoedig. In een video van Groothuis Bouwgroep werden de werkzaamheden die de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden, getoond. Daarna werd aan de hand van foto’s een update gegeven over de huidige stand van zaken rondom de vijf verschillende gebouwen. 

Twee gebouwen zijn bestemd voor Philadelphia Zorg, twee gebouwen voor ZONL, waarvan op één van de gebouwen Woonstichting Patrimonium sociale huurwoningen realiseert. Verder zijn bij Het Erf diverse werkgroepen betrokken, zoals ‘zorg en personeel’, ‘facilitair, inrichting en tuin’, ‘welzijn en inclusie’ en ‘communicatie en sponsoring’. Vertegenwoordigers van deze werkgroepen gaven een korte toelichting bij hun werkzaamheden, waarbij vooral het belang van de onderlinge samenwerking werd benadrukt.

Inmiddels zijn de werkzaamheden grotendeels verplaatst naar de zogenoemde afbouwfase van de gebouwen, waar onder andere wordt gewerkt aan de installatie van sanitair en vloerleidingen. Op Het Erf gaan de doelgroepen van cliënten met een ernstige meervoudige beperking en cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag met elkaar wonen. Het nieuwbouwproject betreft een unieke samenwerking tussen de drie zorgpartijen Zorggroep Oude en Nieuwe Land, Philadelphia Zorg en Triade Vitree. 

In totaal komen er 43 woonplekken beschikbaar voor Zorggroep Oude en Nieuwe Land, 9 woningen voor Patrimonium en 34 woonplekken voor Philadelphia Zorg. ,,Bijzonder dat ook Patrimonium onderdeel uitmaakt van dit project met de bouw van partnerwoningen op het terrein. Hierdoor wordt er ook iets gecreëerd voor echtparen die graag samen of dicht bij elkaar in de buurt willen blijven wonen, maar wel ondersteuning nodig hebben”, vertelt Anne Kok, manager vastgoed Zorggroep Oude en Nieuwe Land. ,,Alle zorgappartementen zijn inmiddels grotendeels verzegd. De bewoners van zowel ZONL (’t Kompas) als Philadelphia (woonlocatie Schotbalk) gaan medio september officieel verhuizen.” 

Naast de woonruimtes voor de verschillende doelgroepen in de diverse woonzorggebouwen en de partnerwoningen, komt ook de kinderboerderij op Het Erf. Het is nog niet bekend wanneer deze in gebruik genomen wordt. 

Kijkdag op 25 april

Nieuwsgierig naar de nieuwbouw in de Zeeheldenwijk? Op 25 april staat een kijkdag op de planning. Bewoners, familie en begeleiding kunnen dan voor het eerst een kijkje nemen op de nieuwe woon- en werkplek. ,,Verder is de verwachting dat de oplevering van Het Erf en overhandiging van de sleutels voor de zomer plaatsvinden. Waarschijnlijk wordt gebouw twee, de dagbesteding van Philadelphia, als eerste opgeleverd. De andere gebouwen zullen snel daarna klaar zijn. Tot die tijd moet nog wel het één en ander gebeuren; Groothuis Bouwgroep en installateur ITBB zijn momenteel druk bezig. Aan enthousiasme in ieder geval geen gebrek: door de bewoners wordt reikhalzend uitgezien naar de verhuizing.’’