Afbeelding

Waterpasserende verharding aangepakt

Algemeen

Als het aan wethouder Willem Foppen ligt komen ondergelopen straten, zoals te zien op dit archiefbeeld uit de Oranjewijk, straks nergens meer voor. Er ligt een actieplan om de op verschillende plekken falende waterpasserende verharding aan te pakken. Op de vraag van Marjanne Romkes (CDA) wat dat gaat kosten, moest de wethouder het antwoord schuldig blijven: ‘dat laat ik nog weten via een memo’.

Het CDA kaartte de voortdurende problemen met ondergelopen straten aan. Marjanne Romkes: ,,Onze fractie en ook collega-fracties hebben herhaaldelijk aandacht gevraagd voor de problemen met de waterpasserende verharding waardoor na regenbuien veel te lang water op de weg blijft staan, met alle overlast voor onze inwoners van dien. Recent ontvingen wij weer klachten vanuit de Beatrixstraat, Alexiahof en Amaliahof. Moet niet geconcludeerd worden dat deze vorm van waterpasserende verharding een mislukt experiment is?’’ 

Dat laatste vond wethouder Willem Foppen wat te kort door de bocht. ,,Dat een systeem niet altijd goed werkt, betekent nog niet dat het een mislukt experiment is. We hebben het nodige geleerd en er zijn aanvullende maatregelen nodig. We hebben de problemen nu helder voor ogen en weten ook hoe ze zijn veroorzaakt. Er zijn drie mogelijkheden: of er zit kalkafzetting onder de bestrating, of de voegen zijn vervuild, of, en dat is de meest schadelijke, het lavapakket onder de bestrating is vergruisd waardoor het een harde koek is geworden. Dat is dan veroorzaakt door het aanleggen van de weg, voordat het zware bouwverkeer de wijk uit was.’’ 

Inmiddels is het volgende actieplan bedacht: de gemeente gaat eerst de voegen zuigen en nieuw grit aanbrengen; werkt dat niet afdoende, dan wordt een deel herbestraat. Blijkt dat nog niet genoeg dan worden er toch nog putten aangebracht. De kosten daarvan komen op rekening van de gemeente.

In de Zeeheldenwijk komt overigens geen waterpasserende verharding: ,,De situatie daar is anders, het heeft een andere grondslag en meer oppervlaktewater. We weten nu in ieder geval waar we het niet moeten doen.’’

Afbeelding