De KNRM-jubilarissen met aanhang, v.l.n.r.: Willemijn en Klaas Kramer, Danielle en Gerrit Baarssen, Cees van den Bos, Lummetje en Andries Lambregtse, Lummie en Pieter Kaptein.
De KNRM-jubilarissen met aanhang, v.l.n.r.: Willemijn en Klaas Kramer, Danielle en Gerrit Baarssen, Cees van den Bos, Lummetje en Andries Lambregtse, Lummie en Pieter Kaptein.

Vier jubilarissen én afscheid van de voorzitter KNRM-station Urk

Algemeen

KNRM-station Urk houdt jaarlijks een avond voor haar vrijwilligers, waar door de voorzitter wordt teruggekeken op het oude jaar, bijzondere gebeurtenissen uitgelicht, vooruitgekeken naar het nieuwe jaar en de nodige vrijwilligers in het zonnetje worden gezet. Dit jaar was er een wat andere invulling, want de voorzitter, burgemeester Cees van den Bos, nam afscheid vanwege zijn vertrek naar Zeeland.

Na uitwisseling van waardering werd het voorzitterschap overgedragen aan vicevoorzitter Teun Molenaar. Daarnaast waren er vier jubilarissen die respectievelijk 10, 15 en 20 jaar vrijwilliger zijn binnen de KNRM, namelijk Gerrit Baarssen en Klaas Kramer (10 jaar), Andries Lambregtse (15 jaar) en Pieter Kaptein (20 jaar). De vier vrijwilligers ontvingen een oorkonde en jaarteken behorende bij de vrijwilligersmedaille voor Openbare Orde en Veiligheid. Het is een blijk van waardering voor de belangeloze inzet van de bemanningsleden van de reddingboot voor het werk dat zij hebben gedaan. Allen werden bedankt voor hun (vrijwillige) inzet.

Willemijn en Cees van den Bos, Teun Molenaar en operationeel inspecteur Joost Oosting.