Afbeelding

Prinses Beatrixschool op de kaart

Algemeen

De Prinses Beatrixschool heeft zich de afgelopen tien jaar gespecialiseerd in inclusief christelijk onderwijs en kan een brede zorgschool genoemd worden. Naast regulier basisonderwijs, wordt er speciaal (basis)onderwijs geboden.

Tien procent van de leerlingen volgt een eigen leerroute; ook de meer- en hoogbegaafde leerlingen krijgen in eigen levelgroepen les. Het lesaanbod komt onder meer tot stand door nauwe samenwerking met het samenwerkingsverband en de Zonnebloemschool in Emmeloord.

In november kwam de inspectie van het onderwijs langs. Zij onderzochten het inclusieve onderwijs en nemen de tips en tops mee in het jaarlijkse rapport ‘de staat van het onderwijs’ in 2025. ,,Landelijk gezien moeten alle scholen streven naar inclusiever onderwijs en de Prinses Beatrixschool mag hiervoor een voorbeeldschool zijn. Urk zet zich positief op de kaart van inclusiever onderwijs in Nederland’’, licht schoolleider Erik Verbeek toe. Dit voorjaar bezoeken beleidsmedewerkers van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de school om inclusief onderwijs in de praktijk te zien.

De komende tijd komen schoolmedewerkers uit heel Nederland de Prinses Beatrixschool bezoeken om te leren van het onderwijsconcept.