Voorlopige tekeningen van De Rentmeester, gemaakt door 1 op 1 Architectuur.
Voorlopige tekeningen van De Rentmeester, gemaakt door 1 op 1 Architectuur.

Nieuwe fase voor natuurbeleefplaats De Rentmeester: locatie officieel toegezegd

Algemeen

Het is alweer drie geleden dat de zussen Roeline Post en Petra Zeeman hun plan lanceerden voor natuurbeleefplaats De Rentmeester: een plek in de natuur waar kinderen kunnen spelen en kennismaken met de natuur, en waar iedereen mee mag doen. De realisatie van het project blijkt nog niet zo eenvoudig, maar met de officiële toezegging van Staartweg 18 als locatie voor de natuurbeleefplaats, is de energie volledig terug.

Het was hun droom voor Urk: een plek in of naast het bos die sfeer, verbinding en rentmeesterschap ademt. Enthousiast gingen de zussen aan de slag: een bestuur werd gevormd, een website gelanceerd en er werden meerdere gesprekken met belanghebbenden gevoerd. Positief was dat het plan ook door de gemeente goed werd ontvangen, en in 2021 zelfs de Flevolandse Innovatieprijs ter waarde van 15.000 euro won.

Diverse locaties dichtbij het bos en de natuur werden besproken met Het Flevolandschap. Het college werd uiteindelijk opgeroepen om werk te maken van Staartweg 18, de kavel naast de volkstuinen waar voorheen een kleine boerderij stond. Lange tijd was het bestuur, momenteel bestaande uit Cees Zeeman, Jan Bennik, Marenka van de Berg, Johan Oost, Willianne Kapitein en de beide zussen, in afwachting van de officiële hamerslag van de gemeente. Deze kwam tot hun grote blijdschap begin maart. Staartweg 18, een perceel van 2600 vierkante meter, is door de gemeente beschikbaar gesteld en mag in gebruik worden genomen door De Rentmeester. Petra Zeeman vertelt: ,,We zijn erg blij dat de kogel nu door de kerk is. Intern is goed meegedacht door de gemeente. Momenteel wordt de reserveringsovereenkomst in gereedheid gebracht. Volgende week is het concept waarschijnlijk klaar, we kunnen dan tekenen voor een duur van twee jaar. In die periode kunnen we ons plan verder uitwerken. Daarna kunnen we de grond pachten van de gemeente Urk.

Van de hele gemeenschap

De komende periode staat in het teken van vervolggesprekken over eventuele samenwerkingen. Er zijn al diverse gesprekken met gemeente, provincie en scholen gaande. ,,We gaan graag in gesprek met organisaties en belanghebbenden die mee willen werken aan ons plan, denk hierbij bijvoorbeeld aan een groene kinderopvang. Wij zijn wel de initiators van het project, maar geloven dat we veel verder komen door samen te werken. Tenslotte zijn we ook een stichting: we willen niet dat De Rentmeester alleen van ons wordt, maar van de hele gemeenschap.”

Vol energie verder

Daarnaast wordt ook een procedure gestart om het bestemmingsplan voor de Staartweg te wijzigen, en wordt binnenkort een budgettair plan opgesteld, waarin ook gekeken wordt naar mogelijkheden voor subsidies. ,,We worden hierin begeleid door Katalys, een instelling die dit soort initiatieven ondersteunt door te helpen bij het regelwerk rondom de financiering.” Er zijn dus nog genoeg stappen te zetten, voordat De Rentmeester écht een feit is. Gelukkig zijn de zussen en het bestuur gemotiveerd om het plan stukje bij beetje verder te realiseren. ,,Ik moet eerlijk zeggen: het was niet altijd even makkelijk om de energie vast te houden. Maar nu de grond echt beschikbaar is gesteld, is de energie weer volledig terug. “

Belanghebbenden kunnen contact opnemen met het bestuur van De Rentmeester, via 06-45726374, of via de website. Meer informatie over De Rentmeester is te vinden op de website: rentmeesterurk.nl.