Het Urkerland

70.000 euro voor opknappen paardenweide

De gemeenteraad heeft vorige week ingestemd met het voorstel om 70.000 euro te steken in het renoveren van de paardenweide aan de Staartweg. De vereniging Orcaruiters heeft die grond in gebruik, maar de gemeente heeft het perceel op het oog voor mogelijke uitbreiding. Daarom acht de raad het onwenselijk de vereniging aanspraak te laten doen op het Sportfonds om de weide aan te pakken; een lening uit het fonds zou een langdurige verplichting betekenen.

Orcaruiters pacht de grond momenteel van de gemeente en heeft op het betreffende perceel de paardenweide en een buitenbak. Er is groot, levensverlengend, onderhoud aan nodig en de geraamde kosten daarvan liggen op 70.000 euro. Een lening bij een voorziening als het Sportfonds vindt de gemeenteraad onwenselijk. ,,Er wordt dan een langdurige verplichting aangegaan en mochten we op enig moment besluiten de grond te herbestemmen, dan zal deze lening overgenomen moeten worden. Omdat de grond ons eigendom is, kunnen we de werkzaamheden bovendien uitvoeren in eigen beheer.'' Groot onderhoud houdt in: het gebied afgraven, diepploegen en het plaatsen van nieuwe drainage. De grond wordt vervolgens teruggeplaatst en de gemeente verwacht ook het overschot aan grond dat bij de nieuwbouw aan de Oslolaan ligt, er kwijt te kunnen. De gemeenteraad ging donderdag akkoord met het voorstel en Gemeentebelangen vroeg ook aandacht voor de ruiterpaden door het bos en kreeg daarin bijval van Hart voor Urk: ,,Voor het mountainbikeparcours was het een hele toer om dat voor elkaar te krijgen.''