Het Urkerland

‘Als het op Urk goed gaat, dan gaat het in de Lange Nering ook goed’

Met enig gesputter is een grote meerderheid van de gemeenteraad van de Noordoostpolder maandagavond akkoord gegaan met steun voor FlevoPort, de maritieme servicehaven ten zuiden van Urk. Drie partijen, samen goed voor zes van de 29 zetels, steunden het voorstel niet.
Het voorstel was om samen met Urk de provincie te vragen om de leiding te nemen bij de ontwikkeling van het plan voor een nieuwe haven. Ook zou namens de Noordoostpolder 2,5 miljoen euro uit de Zuiderzeelijngelden voor FlevoPort bestemd moeten worden. D66, CU-SGP, SP en PvvP waren kritisch, maar VVD-wethouder Hans Wijnants vond dat sommige fracties te eenzijdig naar de eigen gemeente keken: ,,Dit plan draait niet om het eiland Urk of om het eiland Noordoostpolder. Als het op Urk goed gaat, dan gaat het in de Lange Nering ook goed.” De ChristenUnie-SGP-fractie kwam uiteindelijk aan boord. D66 bleef tegen, samen met SP en PvvP.