Het Urkerland

Ambitie: in 2050 een aardgasvrij Urk

Met een 41 pagina's tellend document genaamd 'transitievisie warmte' waarin staat hoe de gemeente Urk er toe komt om in 2050 aardgasvrij te zijn, is de gemeente niet 'het braafste jongetje van de klas', benadrukt wethouder Gerrit Post. ,,We lopen niet voorop, maar voldoen gewoon aan de eis vanuit het Rijk om met een visie op duurzaamheid te komen.'' Alleen de PVV stemde vorige week tijdens de gemeenteraadsvergadering tegen het stuk.

Het werd vorige week een herhaling van zetten wat betreft de inbreng van de partijen; al in de voorgaande raadscommissievergadering was er uitvoerig bij stilgestaan. Veel aandacht was er nu voor de mogelijkheid om het teveel aan warmte dat ontstaat op het bedrijventerrein, om te zetten naar warmte die gebruikt kan worden in woonwijken. ,,Dat is een enorme kans'', onderstreepte Meindert de Boer (SGP) vorige week. Jelle Jonkers (HvU): ,,We steunen deze visie, met de nodige reserves. We willen niet het braafste jongetje van de klas zijn, maar trendvolgers. Dan is het prima.'' Willem Foppen (CDA) noemde de visie een prima startpunt voor 'de lange en ingewikkelde weg naar een aardgasvrij Urk'. Hij merkte daarbij op dat veel burgers ook al actief zijn met verduurzamen; ,,Er zijn aardig wat woningen met zonnepanelen. Voor bewoners van het Oude Dorp zou de informatie duidelijker moeten zijn om de juiste puzzel te kunnen leggen.'' Ook noemde Foppen het gebruik van restwarmte uit de plaatselijke koel- en vrieshuizen 'de beste bron en het meest duurzaam', en ook Meindert Bakker (CU) sloot zich bij die woorden aan en verzocht het college om zich nogmaals te laten bijpraten door een groep ondernemers die een dergelijk warmtebronnet wil bewerkstelligen. ,,Deze partij geeft aan zich niet voldoende gehoord te voelen en wil feitelijke informatie delen. Laten we ze dan in ieder geval horen'', zei Bakker. Wethouder Gerrit Post reageerde hierop met een 'nou, we gaan het zien'. 

Volgens wethouder Post staat er speciaal voor bewoners van het Oude Dorp een bijeenkomst op stapel waarin wordt gedeeld wat daar op het gebied van duurzaamheid kan en mag. Aan het einde van de vergadering stemde alleen de PVV tegen de transitievisie warmte. Hendrik Wakker: ,,We vinden het goed dat er in dit dossier een rustige en afwachtende houding is, maar ik zet daar grote vraagtekens bij. Ik heb namelijk helemaal geen rustige en afwachtende wethouder gezien. En of de Zeeheldenwijk wel op een warmtenet moet, ook daar twijfelen we aan of dat op deze manier wel zo afgebakend moet worden.''