Het Urkerland

Aziatische bosmug duikt op

Medewerkers van de Nederlansde Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) hebben vorige maand de Aziatische bosmug op Urk aangetroffen. Deze ontdekking is geen reden tot verdere actie, hoewel de muggensoort mogelijk ziekten kan overbrengen. ,,We houden het nauwlettend in de gaten'', aldus een woordvoerder.

De ontdekking van de bosmug werd ergens halverwege vorige maand gedaan in 'het buitengebied van Urk'. De NVWA kan om privacy-redenen niet verder ingaan op de specifieke vindplaats. ,,En dat is ook niet noodzakelijk, want omwonenden van de vindplek zijn allemaal netjes op de hoogte gebracht. De aantallen worden altijd aan het eind van ieder jaar opgemaakt en gedeeld via onze website. Omdat de Aziatische bosmug nu ook in het noordelijke deel van Flevoland is aangetroffen, is overwogen of bestrijding zinvol zou zijn. De uitkomst daarvan is dat we nu niet meer gaan bestrijden, want eind oktober is het einde van het muggenseizoen. Wel gaan we, zoals aangegeven, goed kijken wat de situatie is op basis van de vondstinformatie. We bespreken dan met het RIVM wat ons volgend jaar staat te doen met betrekking tot de Aziatische bosmug.'' Volgens de woordvoerder van de NVWA is de kans dat deze muggensoort een infectieziekte verspreidt klein: ,,In Nederland is nog nooit overdracht van ziekten geconstateerd.'' De Aziatische bosmug is in 2012 voor het eerst in Flevoland aangetroffen; de vindplaats was toen in Lelystad.