Het Urkerland
0

Berechja College kan niet wachten

Een school met een moderne uitstraling, passend bij het eigentijdse onderwijs dat er plaats gaat vinden. Dat wil het Berechja College met de nieuwe Visserijschool aan de Lange Riet. Schooldirectrice Gosien Doornenbal presenteerde de plannen dinsdagavond in de commissievergadering en kon op steun van de partijen rekenen. Wethouder Ben Visser zei dat het college zich inspant om de bouwvergunning er zo snel mogelijk door te krijgen.

Vorig jaar juni presenteerde het Berechja College de plannen voor de nieuwe Visserijschool ook al. Toen met ruimte voor een kenniscentrum, Productschap Vis en andere instellingen op de eerste verdieping. Dat bleek dinsdagavond gewijzigd: het onderwijs krijgt voorrang. Doornenbal zei in gesprek te zijn met het bedrijfsleven over het tot stand brengen van een kenniscentrum, maar niet te kunnen wachten met de bouw. ,,Ik heb een school nodig voor mijn studenten. Het pand aan De Noord is een onhoudbare locatie.’’ Doornenbal benadrukte ‘nog even enthousiast’ te zijn over het kenniscentrum. ,,Maar het duurt gewoon te lang.’’

Het Berechja College heeft de bouwvergunning inmiddels aangevraagd en omdat het bestemmingsplan gewijzigd moet worden om de bouw mogelijk te maken - de rooilijnen worden iets overschreden - duurt de behandelingsprocedure in ieder geval 26 weken. Voor Albert Woord (ChristenUnie) aanleiding om het college op te roepen ‘te stoppen met die rare bestemmingsplannen’. ,,Al wil je een fietsenhok bouwen, moet het bestemmingsplan gewijzigd worden’’, zei Woord. Anja Keuter-Kapitein (UG) riep op om in die bestemmingsplanwijziging meteen het kenniscentrum mee te nemen. Willem Foppen (CDA) tikte de wethouder op de vingers: ,,Het Berechja College heeft haar aanvraag ingediend op 18 november. Met een termijn van maximaal zes weken, voordat het bij de gemeenteraad komt, had dit station al gepasseerd moeten zijn.’’

Watertanden
Alle partijen waren positief over de plannen en maanden het college tot spoed. ,,Als onderwijsman sta ik hierbij te watertanden. We moeten met de tijd mee en onderwijsvernieuwing is onontbeerlijk. We zijn voor een snelle afwikkeling van de bouwaanvraag, zodat dit project zo snel mogelijk gerealiseerd kan worden’’, verwoordde Jan Willem Bakker (SGP) het. Wel riep hij op om vooral rekening te houden met de buurtbewoners.

Volgens wethouder Ben Visser getuigde het initiatief van het Berechja College van durf, daadkracht en grote klasse. ,,Het verdient onze steun. Het heeft mij ook verwonderd dat er zo’n zware procedure voor een knellend bestemmingsplan nodig is. Maar we kunnen niet buiten de wet om. Het straks uitbreiden met een kenniscentrum heeft minder voeten in de aarde, dat kan als korte ‘kruimel’ procedure.’’ Volgens Visser ‘zit het college erbovenop’ om ervoor te zorgen dat de procedure niet onnodig vertraagt, maar is ze afhankelijk van externe factoren, zoals eventuele bezwaren vanuit de buurt. Volgens Albert Woord mocht er dan vast rekening gehouden worden met een uitlopende termijn: ,,Bezwaren krijg je altijd.’’

Hoe komt het eruit te zien?
Voor het ontwerp en bouw van de nieuwe Visserijschool heeft het Berechja College KC Bouwburo in de hand genomen. Freek Post is de projectleider. De school gaat bestaan uit twee bouwlagen met op de begane grond verschillende theorielokalen, brei- en boetlokaal, fileerlokaal, praktijklokalen - waaronder een laboratorium om de viskwaliteit te controleren - en de machinekamer. De motor van de oude Visserijschool is winterklaar gemaakt en blijft staan tijdens de werkzaamheden. Het nieuwe gebouw wordt daaromheen gebouwd. Op de bovenverdieping komen de kamers van het onderwijzend team, leslokalen en worden de simulatoren gesitueerd. Naast de binnenvaartbrug, wordt een zeevaartbrug toegevoegd. ,,Dan zijn wij de eerste en de enige in West-Europa met een zeevaartbrug als lesinstrument’’, vertelde Doornenbal niet zonder trots. Om het gebouw heen worden diverse parkeerplekken aangelegd. ,,Ook met het oog op de parkeerproblematiek in die buurt.’’