Het Urkerland

Coronavirus treft bewoners 't Kompas

Vandaag werden er 40 nieuwe besmettingen geregistreerd bij de GGD. Ook verpleeghuis 't Kompas, dat valt onder Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL), is geraakt door het coronavirus. Momenteel zijn acht bewoners positief getest. Van de medewerkers zijn drie positieve testen naar voren gekomen. Intussen is het een hele uitdaging om, ZONL breed, de bezetting op peil te houden; helpende handen zijn welkom.

De positief geteste medewerkers zijn thuis in quarantaine, de besmette bewoners worden in 't Kompas geïsoleerd verzorgd en verpleegd. ,,Alle maatregelen die nodig zijn worden uitgevoerd. In nauwe afstemming met de artsen van ‘t Kompas'', laat Annette Jansen van ZONL weten. Over hoe het met de getroffen bewoners gaat, doet de zorggroep geen uitspraken.

In alle drie regio's waar ZONL actief is, staat de organisatie voor de uitdaging de personele bezetting op peil te houden. ,,We hebben verschillende acties uitgezet, intern en extern, om de roosters toch rond te kunnen krijgen. Er is hiervoor veel steun vanuit onder andere vrijwilligers en oud-medewerkers. Soms lukt dit heel goed en op andere momenten ondervinden we echt knelpunten. In het uiterste geval kan dit betekenen dat de reguliere zorg iets moet afschalen om ruimte te maken voor zorgtaken die niet kunnen wachten.'' De oproep klinkt daarom aan oud-verzorgenden en -verpleegkundigen die willen bijdragen; neem contact op met ZONL. ,,We zorgen indien nodig voor een opfristraining ter ondersteuning.''