Het Urkerland

Debat over Brexit: 'Avond van hoog niveau'

Niet dat het ooit rustig is aan het visserijfront, maar de afgelopen dagen verschenen voor de Urker vloot opnieuw diverse bedreigingen aan de horizon. Eerst kwam het advies van de internationale visserijbiologen om het scholquotum voor volgend jaar met 35 procent te verlagen. ,,Dan ben je volgens mij elke realiteitszin verloren", reageert secretaris Geert Meun van de PO Urk. ,,In de Noordzee zit nu naar schatting tussen de 900.000 en één miljoen ton schol. Tot 2002 is dat nooit meer geweest dan een half miljoen ton."

Biologen voeren aan dat de aanwas van jonge vis en de groeisnelheid van schol wat achter blijven. Ook zou de visserijdruk hoger liggen dan eerder gedacht. ,,Een heel onlogisch verhaal", zegt Meun. Eind dit jaar beslissen de Europese visserijministers over de daadwerkelijke visquota. Ook de Brexit stond weer in de belangstelling van de visserij. Groot-Brittannië kondigde aan de volledige zeggenschap over de eigen twaalfmijlszone terug te willen. ,,Geen verrassing", zegt Meun. ,,Een logisch gevolg van de Brexit." Maar de Britten willen andere vissers in de toekomst weren uit alle wateren. ,,Dat zou wel grote problemen geven voor onze Urker vissers. Een belangrijk deel van hun visgronden ligt daar. Andersom zou het betekenen dat Britse vlagkotters met Urker bemanningen bijvoorbeeld niet meer bij Duitsland mogen vissen." Tijdens de door de SGP georganiseerde debatavond over de Brexit werd onder andere ingegaan op de gevolgen voor de rechtsposities van vissermannen op deze vlagkotters. ,,Een onderwerp dat tot nog toe onderbelicht was", vindt Meun. ,,En dat tijdens een avond die van hoog niveau was." De Brexit-onderhandelingen moeten uitwijzen hoe heet de opgediende soep gegeten moet worden.