Het Urkerland
0

DEL heeft nieuwe voorzitter

Begrafenisvereniging 'Draagt Elkanders Lasten' heeft een nieuwe voorzitter, namelijk Klaas Brouwer (r).

Waarnemend voorzitter Piet Buter (l) droeg de voorzittershamer aan hem over. Buter was tijdelijk waarnemend voorzitter vanwege het stoppen van de vorige voorzitter en het uitstel van de algemene ledenvergadering door de coronacrisis. In oktober kon de algemene ledenvergadering worden gehouden en werden veel nieuwe bestuursleden gekozen, waaronder Klaas Brouwer. Tijdens de algemene bestuursvergadering in december werd Brouwer door de andere bestuursleden unaniem gekozen tot nieuwe voorzitter.