Het Urkerland

Expositie Karel Habets geopend

Hans Crebas opende vrijdagavond rond acht uur namens SCAB Urk de nieuwe tentoonstelling in het gemeentehuis. Deze keer staat het werk van kunstenaar Karel Habets centraal in de hal. De kunstenaar raakte geïnspireerd door vele reizen die hij maakte in verschillende delen van de wereld. Zijn werk is daardoor zeer uiteenlopend. Voor de expositie op Urk maakte Habets gebruik van het thema 'inkomensongelijkheid'. Hij onderzocht hoe deze, soms enorme, verschillen de levens van mensen beïnvloedt en hoe dit onderlinge verhoudingen in de samenleving tekent. Belangstellenden kunnen de tentoonstelling tot 18 februari bezoeken in de hal van het gemeentehuis. Toegang is vrij.