Het Urkerland

Gemeente Urk lijkt strenger te handhaven

De gemeente laat middels een open brief in het hart van deze krant weten 'groos op het gros van Urk' te zijn. Als reactie op de onrust van afgelopen zaterdag, die enigszins handhaafbaar bleek. Intussen lijkt de gemeente de coronaregels strenger te gaan handhaven.

Verschillende ondernemers en verenigingen ontvingen daarover een schrijven en een concertorganisator kreeg, volgens eigen zeggen, een telefonische mededeling dat een wijziging in coronatoegangsbeleid plaatshad, waarmee hij het onmogelijk achtte het concert door te laten gaan met publiek. PVV Urk trekt bij het college aan de bel. Volgens deze partij hebben 'horeca, verenigingen en eigenaren van bedrijfsruimten een brief gekregen met een last onder dwangsom of het dreigen met sluiting voor onbepaalde tijd'. ,,Deze plotse verandering in beleid zorgt voor onrust. Waarom wordt er zeer streng gecontroleerd op de precieze sluiting van horeca om acht uur 's avonds? Waarom wordt er zeer agressief gehandhaafd op de verenigingsgebouwen en welke gevolgen heeft deze brief voor kerkgenootschappen die samenkomsten houden buiten erediensten om?'' Ook partij Hart voor Urk refereert aan strengere handhaving en wil in de commissievergadering volgende week bijgepraat worden. 

Navraag bij de gemeente leert dat: ,,Er helemaal geen verbod is op publiek bij concerten, de regels vanuit de rijksoverheid gelden daarbij. Ook de erediensten kunnen gewoon plaatsvinden. We zijn wel in overleg met de kerken en wijzen op de coronamaatregelen.'' Over de door de PVV genoemde brieven kon nog geen duidelijkheid gegeven worden.