Het Urkerland

Gezinsdag succesvol ondanks het slechte weer

De Gezinsdag in het Wilhelminapark - voor kinderen in de krottenwijken van Rio de Janeiro - heeft zaterdag het prachtige bedrag van 30.800 euro opgebracht. Ondanks de weersvooruitzichten werd de Gezinsdag een gezellige dag. Janneke Galvão-Hulst, die zich in Rio de Janeiro inzet voor straatkinderen en die aanwezig was, was er stil van. ,,Ik zie het als een wonder dat zoveel mensen de Gezinsdag toch hebben bezocht. De opbrengst vind ik een wonder, ieder jaar opnieuw. Als ik zie hoe de kinderen en hun ouders in de krottenwijken wonen – nauwelijks een dak boven hun hoofd – dan dank ik de Heere dat ik elke dag de kinderen in Rio mag en kan opvangen. Ik ervaar de steun uit Urk als een warme deken en de kinderen in Rio met mij." De organisatie kijkt in verwondering en met dankbaarheid terug op de geslaagde dag. ,,Na de Heere gaat de dank in het bijzonder uit naar de ruim 150 vrijwilligers, de vele bezoekers en de sponsors van de dag."