Het Urkerland

Grote controle op bedrijventerrein om ondermijning tegen te gaan

Vandaag (donderdag 7 oktober) heeft op het het bedrijventerrein een grootscheepse controle plaatsgevonden om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan. Daarbij werden zo'n vijftig panden gecontroleerd en werd onder andere illegale bewoning, diefstal van stroom en tekortkomingen in de brandveiligheid geconstateerd.

De gemeente werkte bij deze controle, die onderdeel is van een provinciale aanpak, samen met onder andere de politie, de Belastingdienst, het OM, de Douane, netbeheerder Liander en de brandweer. ,,Er wordt nog nader onderzoek gedaan naar de gedane bevindingen en waar nodig gehandhaafd. Ondanks dat de controle wel wat vraagt van de ondernemers, gaf een aantal aan erg blij te zijn met deze actie'', laat een woordvoerder van de gemeente weten. ,,Door de afgelegen ligging en de vaak goede toegangswegen lenen bedrijventerreinen zich voor zaken die het daglicht niet verdragen. Denk aan drugshandel, diefstal, illegaal gokken, witwassen en meer. Door de integrale samenwerking ontstaat een vollediger beeld van wat zich op een bedrijventerrein of in een onderneming afspeelt en kunnen we slagvaardiger optreden. De integrale controle moet uiteindelijk bijdragen aan het verbeteren van de veiligheid op bedrijventerreinen en ondermijning tegengaan. Het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid op bedrijventerreinen is een geprioriteerd thema vanuit het actieplan ‘Wie praat, die gaat’ van de Veiligheidscoalitie Midden Nederland.'' De gemeente wil met deze aanpak ervoor zorgen dat er een gezond en prettig ondernemersklimaat is op Urk. Naast controles, worden ook het bedrijfsleven en de burger daar actief bij betrokken. ,,Samenwerking met alle partners, het lokale bedrijfsleven en onze inwoners is nodig om illegale praktijken terug te kunnen dringen. Dat komt ten goede aan ondernemerschap en de veiligheid op het bedrijventerrein.'' De gemeente doet de oproep om het te melden wanneer zaken worden gesignaleerd die niet kloppen. ,,Meld deze dan bij de gemeente, wijkagent (via politie.nl) of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Bel 112 als iedere seconde telt.''