Het Urkerland
Nu nog een kale vlakte, maar, als het goed gaat, straks een bedrijventerrein mét buitendijkse haven.
0

Grote zorgen om voortgang buitendijkse haven

De gemeente en provincie hebben alle hoop gevestigd op de minister in het buitendijkse haven-traject. Onlangs kwam een kink in de kabel toen bekend werd dat stikstofuitstoot nog verder naar beneden moet. Wethouder Nathanaël Middelkoop vertelt: ,,Na een succesvolle lobby vanuit de verschillende raadsfracties, het college van Urk en Gedeputeerde Staten, en vragen van de SGP in de Tweede Kamer, heeft minister Cora van Nieuwenhuizen vorige week toegezegd om met ons in gesprek te gaan om de aanleg van de haven te bespoedigen.''

Dat gesprek heeft nog niet plaats gevonden, laat de wethouder weten. Ook hebben verschillende partijen de problematiek in het debat over stikstof van donderdag 10 december geagendeerd. ,,Minister Carola Schouten heeft in reactie daarop aangegeven met de provincie in overleg te treden hierover.''

,,De kans dat de buitendijkse haven wordt aangelegd, acht ik ondanks deze problematiek nog steeds groot omdat het vrijwel onmogelijk is Nederland geheel op slot te gooien vanwege de scherpe regels die ons land zichzelf stelt. Bovendien hebben we te maken met een Regio Deal waarin nota bene het Rijk zelf aangeeft dat de maritieme sector op Urk moet worden versterkt en daarvoor ook de middelen verstrekt. Bij die versterking is een buitendijkse haven samen met het binnendijks bedrijventerrein essentieel. Toch is het de komende weken nog wel even afwachten welke oplossing er uit de hoge hoed kan worden getoverd. De gemeente Urk en de provincie Flevoland zien in de buitendijkse haven een belangrijke ontwikkelkans voor voor geheel Noordelijk Flevoland en zelfs daarbuiten. Wij zullen dan ook zeker niet het hoofd bij een onverwachte tegenslag in de schoot leggen'', aldus de wethouder.