Het Urkerland

Kandidaat Van den Herik bevestigd

Kandidaat P.J.T. van den Herik is zaterdag bevestigd als predikant van de Hersteld Hervormde Gemeente Elim op Urk. 

 

In de bevestigingsdienst gingen ds. W. Pieters uit Elspeet en ds. H. Zweistra, voormalig predikant van de Elimkerk voor. Ds. Pieters preekte over 1 Timotheus 4 vers 15, met als thema 'Het vaderlijke advies van de oude leraar Paulus aan de jonge voorganger Timotheus'. Na de prediking nam ds. H. Zweistra, het over om kandidaat Van den Herik te bevestigen in het ambt. Hij wenste hem toe dezelfde ingang te mogen ontvangen als hij zelf ook had ervaren op Urk: ,,Het ambt is een zaak van lijden, je bent een schuurpaal. Als een stervende onder de stervenden. Om zo al meer het beeld van Christus gelijkvormig te mogen worden. Leert van Mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart'', zo besloot ds. Zweistra. Aan de handoplegging namen naast ds. Pieters en ds. Zweistra deel: ds. H.J. van Marle (Staphorst), ds. J.L.Schreuders (Hardinxveld-Giessendam), ds. C.M. Buijs (Elspeet), ds. R.P. van Rooijen (Oosterwolde), ds. H. Roelofsen (Gameren), ds. G. Hendriks (Opheusden), ds. H. Lassche, consulent (Rijssen), ds. N.P.J. Kleiberg (Veenendaal) en namens de kerkenraad ouderling J. Kaptijn. In de middagdienst deed ds. Van den Herik intrede vanuit Lukas 5:5b. Het thema was 'Jezus' onderwijs door de wonderbare visvangst'. Aansluitend werd de predikant toegesproken door wethouder Nathanaël Middelkoop namens de gemeente Urk, ds. H. Polinder (Maranatha Urk namens de plaatselijke kerken), ds. H. Lassche uit Rijsen als consulent en het moderamen van de classis Noord en ouderling-scriba J. Kaptijn uit Urk namens de kerkenraad. Aansluitend zong de gemeente de predikant Psalm 143:10 in aangepaste vorm toe.