Het Urkerland

Magazine Harmpje Visserschool verschijnt

De Harmpje Visserschool in de Oranjewijk werd in augustus geopend. Het is niet alleen het nieuwste en grootste schoolgebouw voor basisonderwijs op Urk, maar het is ook een bijzonder project. Voldoende aanleiding om een mooi magazine te maken. Daarin is bijvoorbeeld te lezen over TOS-leerlingen, kinderen met taalontwikkelings-en spraakproblemen, die op de Harmpje Visserschool onderwijs kunnen genieten. Verder wordt uiteengezet wie Harmpje Visser, de naamgeefster, was. Er komt ook een aantal leerlingen aan het woord. Kortom, een lezenswaardig magazine met boeiende onderwerpen. Het magazine is door GBU gemaakt, in samenwerking met de directie van de school, de hoofdaannemer en verschillende andere bedrijven. Directeur Henk Blankestijn nam donderdagochtend de eerste exemplaren in ontvangst. Het blad wordt samen met Het Urkerland bezorgd.