Het Urkerland

Omgang met grote dossiers is zorgelijk op Urk

Commissaris van de Koning Leen Verbeek is bezorgd over de manier waarop de Urker politiek omgaat met grote dossiers. Hij noemt daarbij onder andere het Berechja College, de servicehaven en de jeugd.