Het Urkerland
Berechja College Berechja College
0

‘Onderwijskwaliteit Berechja College zeer zwak’

De onderwijskwaliteit van de vmbo-afdeling van het Berechja College is ‘zeer zwak’. Dat staat in een voorlopig rapport van de Onderwijsinspectie. Leerlingen kampen volgens de inspecteurs met een taalachterstand en er is te weinig respect, waardoor in ruim een kwart van de lessen geen goede sfeer zou heersen. In het rapport staat verder dat in de handelingsplannen voor de zwakkere leerlingen een heldere omschrijving moet staan van wat de leerachterstand van deze leerling is. Daarnaast moet meer taakgericht met de leerlingen gewerkt worden. De school heeft maatregelen aangekondigd om de kinderen ‘zo snel mogelijk de vereiste onderwijskwaliteit te bieden’. Woensdagavond werden ouders geïnformeerd tijdens een bijeenkomst op de school. Directeur vmbo Dirk Tijms vertelde dat in mei vorig jaar al het oordeel ‘onvoldoende’ werd uitgesproken tijdens een audit, die werd uitgevoerd door medewerkers van collega-scholen. ,,We zijn daarmee aan de slag gegaan en hadden in november een verbeterplan klaarliggen.”
Maar een maand later stond de Onderwijsinspectie op de stoep. ,,We hebben gezegd dat het beter was om later terug te komen, omdat we juist met een verbeterplan aan de slag wilden gaan”, zegt directeur-bestuurder Gosien Doornenbal. ,,Het personeel gaat planmatig werken, waardoor de kwaliteit weer op orde moet komen.”
Het oordeel ‘zeer zwak’ zal ook in de definitieve versie van het rapport staan. De school moet over zes weken een plan van aanpak presenteren. In juni komen onderzoekers namens het ministerie kijken hoever de verbeteringen gevorderd zijn. Eind dit jaar komt de Inspectie zelf weer langs. Tijms: ,,Als de zaken er dan beter voor staan, dan wordt het oordeel ‘zeer zwak’ nog niet ingetrokken. Over twee jaar wordt een nieuw, definitief oordeel geveld.”
 

Dialect een nadeel?

Dialect en plaatselijke omgangsvormen liggen volgens Doornenbal voor een belangrijk deel ten grondslag aan de negatieve beoordeling. ,,Maar het is natuurlijk maar zeer de vraag in hoeverre het spreken van een dialect een nadeel is. Er zijn ook onderzoeken die aantonen dat dialectsprekers juist een voorsprong hebben.”
Doornenbal erkende wel dat de Inspectie een punt heeft ‘waar we wat mee moeten’. ,,En ik denk dat we er als heel Urk wat mee moeten. Daarom heb ik al gesprekken gevoerd met de wethouder, de BKU, de PO en de VVU. Want we laten ons dat toch niet gebeuren?”
Inspecteurs vinden verder dat er sprake is van te weinig respect tussen leerlingen en docenten en tussen leerlingen onderling. De sfeer in de klas is daardoor regelmatig niet goed. Volgens Tijms deels te wijten aan de vrijere omgangsvormen op Urk. ,,Iemand een ‘mens’ noemen klinkt een Urker heel anders in de oren dan iemand van buiten Urk.” Maar hij erkende ook dat er in de loop der tijd bepaalde zaken zijn ingeslopen die voor verandering vatbaar zijn. ,,Zo willen we dat docenten voortaan consequent met meneer of mevrouw worden aangesproken en bijvoorbeeld niet meer alleen bij de achternaam.”
 

Taaltoets voor docenten

Inmiddels is ook met docenten gesproken. Die moeten allemaal een taaltoets maken. Tijms: ,,Elke leraar die voor de klas staat, moet deze week laten zien of hij of zij zelf eigenlijk wel het vereiste taalniveau heeft.” Verder worden met elke docent afspraken gemaakt. Doornenbal: ,,Onder andere over de consequenties als niet aan de afspraken wordt voldaan, want de kwaliteit moet op orde.”
Door ouders werden woensdagavond met name vragen gesteld over lesuitval. Die wordt door veel ouders als hoog ervaren. Volgens Tijms en Doornenbal is dat probleem relatief gezien niet zo groot, maar heeft het Berechja College wel te maken met diverse ziektegevallen en is het lastig om voor sommige vakken voldoende docenten aan te trekken.
Ook voor de mbo-afdeling loopt een onderzoek van de Onderwijsinspectie. Directeur-bestuurder Gosien Doornenbal verwacht de resultaten binnenkort. ,,Die wil ik dan eerst met ouders en deelnemers delen.”