Het Urkerland

Ouders stemmen tegen continurooster

Het merendeel van de ouders van de leerlingen van basisschool De Regenboog is tegen het continurooster, dat bleek woensdag na het tellen van de stemmen. Bijna zeventig procent gaf aan geen voorstander te zijn van de invoering. Volgend schooljaar hanteert de school dus dezelfde lestijden als dit jaar, het continurooster wordt niet doorgevoerd.


In totaal kregen 160 gezinnen dinsdag de mogelijkheid om te stemmen, 114 maakten van deze mogelijkheid gebruik. Onder toeziend oog van de gehele MR en twee extra ouders werden de stemmen geteld. Het resultaat luidde: 79 gezinnen tegen en 35 gezinnen voor. ,,Als school nemen we dit signaal serieus. Het continurooster wordt volgend jaar niet doorgevoerd. De beslissing is uiteindelijk aan de ouders, daarom zijn we blij met een hoge opkomst bij de stemming'', aldus directeur Petra Kramer. Donderdagochtend werd de uitslag bekendgemaakt aan de ouders. Op basis van deze uitslag zal de MR zich beraden over het verdere proces. Te zijner tijd vindt hierover een terugkoppeling plaats naar de gezinnen.