Het Urkerland

Parkeerproblemen op de Hofstee

Langparkeerders zorgen er op de Hofstee voor dat het vaak lastig is een plekje te vinden om de auto neer te zetten.

Mede op verzoek van de winkeliers vroeg Hendrik Hakvoort (GB) of het college een oplossing heeft, mogelijk via herinrichting van het plein. Volgens wethouder Gerrit Post staat die laatste optie wel in de planning, maar voor de lange termijn. De problemen worden momenteel onder andere veroorzaakt door bouwvakkers van het in aanbouw zijnde woonzorgcomplex én doordat bewoners van het Oude Dorp hun auto vanwege de blauwe zone in de zogenaamde ABC-straten parkeren. De wethouder meldde dat bouwvakkers inmiddels gevraagd is uit te wijken naar het parkeerterrein bij de Slikhoogte.