Het Urkerland

Petitie Parkeren Oude Dorp overhandigd

Fokke Bakker heeft namens het Comité Parkeren op Urk, vorige week de petitie Parkeren Oude Dorp aangeboden aan het gemeentebestuur. Hij deed dat voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering en drong erop aan: 'Neem dit serieus!' Burgemeester Pieter van Maaren nam als eerste een exemplaar van het protestschrift in ontvangst en zei toe de bezwaren van de groep mee te nemen in de evaluatie van het parkeerbeleid. In het Oude Dorp geldt sinds dit najaar een algehele blauwe zone. Bezoekers kunnen maximaal twee uur hun auto parkeren, de bewoners en winkeliers hebben allemaal recht op één parkeervergunning voor het 24/7 stallen van hun voertuig. De parkeerplaats bij de Slikhoogte is uitgebreid zodat daarnaartoe uitgeweken kan worden. Sinds afgelopen november wordt er door een speciaal aangestelde boa gecontroleerd. Een groep bewoners van het Oude Dorp is tegen dit nieuwe parkeerbeleid, verenigde zich onder de naam Comité Parkeren op Urk en startte met een petitie. Dat bezwaarschrift is inmiddels door meer dan honderd mensen ondertekend en voorman Fokke Bakker vond het vorige week tijd om de petitie aan het gemeentebestuur aan te bieden.