Het Urkerland
0

Politiek wil de vaart erin houden

De leden van commissie 1 mochten zich dinsdagavond buigen over twee voorstellen: een Visserijschool mét en een Visserijschool zonder kenniscentrum. Het college van burgemeester en wethouders wil namelijk de vaart erin houden met de nieuw te bouwen school en met twee bouwaanvragen is het risico op vertraging minimaal. Politieke voorkeur werd door wethouder Ben Visser wel uitgesproken: een Visserijschool mét kenniscentrum, ofwel een gebouw met drie bouwlagen (13 meter hoog) aan de Lange Riet.

De achterliggende gedachte is duidelijk: jongeren moeten goed opgeleid worden in de visserijsector. Een combinatie van Visserijschool en kenniscentrum is daarbij een pré. ,,Het Berechja College kwam met dit initiatief en heeft daarmee zijn nek uitgestoken. Dat getuigt van grote klasse’’, zei wethouder Ben Visser. Het Berechja College wordt gesteund door het college van burgemeester en wethouders, dat zijn voorkeur uitspreekt voor een Visserijschool met kenniscentrum. Dat betekent de bouw van een school met drie verdiepingen, met een totale hoogte van dertien meter. Het bestemmingsplan biedt ruimte voor een bouwhoogte van zeven meter. Ook wat betreft de geldende bestemming ‘maatschappelijke doeleinden’ valt het kenniscentrum buiten de boot. Het college oordeelt echter dat ‘gelet deze (marginale) afwijkingen van het bestemmingsplan het bouwplan acceptabel is in zijn omgeving’. Ook het bouwplan voor een Visserijschool zonder kenniscentrum is in strijd met het bestemmingsplan: zij overschrijdt de maximale bouwhoogte met drie meter.

Buurt
Vanuit de commissie kwam brede steun voor de nieuwe Visserijschool. Anja Keuter (Unie Gemeentebelangen) bracht nog wel de havenplannen onder de aandacht: ,,Dat zou pas een prachtige locatie zijn voor het project. Jammer dat we nog niet bezig zijn met de invulling daarvan.’’ Ook riep Keuter op vooral rekening te houden met de buren rond de Lange Riet. ,,Ik snap best dat zij bang zijn voor de afmetingen hiervan.’’ Ook de andere partijen pleitten voor een goede communicatie met de buurt. Wat betreft het kenniscentrum was de commissie vrijwel unaniem: ,,Het liefst in combinatie met de Visserijschool, maar als dat toch niet blijkt te kunnen dan moeten we in ieder geval het kenniscentrum visserij behouden voor Urk’’, verwoordde Jan Willem Bakker (SGP) het. Het CDA, bij monde van Willem Foppen, pleitte bij het plannenmaken rekening te houden met de groenvoorziening en de daarmee samenhangende leefbaarheid van de buurt.

Onwaardig
Jelle Jonkers (Hart voor Urk) riep op om zoveel mogelijk de vaart erin te houden. ,,Het moet nu niet meer vertragen en wij hopen dat eventuele bezwaren zo snel mogelijk weggenomen kunnen worden. De nieuwe school moet er zo snel mogelijk staan, want de toestand waar de leerlingen nu in verkeren is Urk en Visserijschool onwaardig.’’ Volgens Albert Woord (CU) was het niet de politiek te verwijten dat er weken overheen gaan voordat een bouwvergunning wordt afgegeven: ,,We hebben met de gewone procedures te maken en hoeven ons niet schuldig te voelen als het wat lang lijkt te duren. Daar kunnen wij namelijk niets aan doen. En dat er bij een project van deze grootte altijd bezwaren komen, hoeven wij ons ook niet aan te rekenen, die komen er al als je een schuurtje wil bouwen.’’ Wethouder Ben Visser was het daarmee eens: ,,De één vindt het mooi, de ander afschuwelijk, daar kunnen wij niet op sturen. Wij zijn ervan overtuigd dat er een aanvaardbaar plan op tafel ligt en willen graag toestemming van de raad. En natuurlijk krijgt de buurt alle ruimte om zienswijzen in te dienen.’’