Het Urkerland

Pulsvisserij binnen half jaar opnieuw bekeken in Brussel

De Europese Commissie heeft bij de bespreking van het ICES-rapport in de visserijcommissie van het Europees Parlement toegezegd dat het onderwerp Pulsvisserij binnen een half jaar opnieuw wordt bekeken. En dat is een stap voorwaarts, vindt Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie).

De uitkomsten van het ICES-onderzoek over de pulsvisserij werden toegelicht in de visserijcommissie van het Europees Parlement. Hierin kwam naar voren dat deze vismethode aanzienlijk minder impact heeft op de ecologie en het milieu vergeleken met de traditionele boomkor. Peter van Dalen: ,,Puls is een visserijmethode waarbij ongewenste bijvangsten zeer worden beperkt, waarbij het omploegen van de zeebodems zoals met de traditionele boomkor verleden tijd is, waarbij tot 40 procent van de brandstof wordt bespaard en de CO2-uitstoot van scheepsmotoren enorm wordt beperkt. Door een leugenachtige lobby vanuit Frankrijk heeft het Europees Parlement uiteindelijk tegen de pulsvisserij gestemd. Dat verbod moet van tafel want dat besluit was niet gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Een totaalverbod op de puls is met deze ICES-studie in de hand niet meer te rechtvaardigheden.''

Bij de evaluatie van de huidige Verordening Technische Maatregelen voor de Visserij zal de puls daarmee opnieuw besproken worden. ,,Dat zal binnen een half jaar gebeuren en dat is laat, maar beter laat dan nooit'', aldus Van Dalen. ,,Er ligt nu een helder advies van een gerenommeerde internationale groep wetenschappers. De pulsvisserij steekt met kop en schouders boven andere visserijmethoden uit. Wij hadden en hebben gelijk dat de puls puik is: nu alles op alles zetten om gelijk te krijgen!''